Høj faglighed, gps-styret maskiner, samt en god team-ånd bevirker at TC Anlæg kan løfte vanskelige opgaver indenfor vand-, miljø,- og anlægsprojekter til en konkurrence dygtig pris uden at slække på kvaliteten samt aflevering til tiden.

pic
Klimaprojekt på Omløbs åen i Vejle

Klimaprojektet som bl.a. giver mulighed for at regulerer vandet i Omløbsåen ved skybrud.

• Vejle Kommune
• Hovedentreprise
• 16.200.000 DKK
sept. 2015 til juli 2016
pic
Affaldsdeponi til shredderaffald

TC Anlæg har etableret og udvidet affaldsdeponi for oplag af midlertidig shredderaffald på Odense Nord.

• Odense Renovation A/S
• 13.500.000 DKK
marts 2015 til sept. 2015
pic
Ny råvandsledning i Haderslev

Etablering af 2 stk. Ø225 råvandledninger fra Vesterskov til Favrdal Vandværk for Provas

• Provas, Haderslev forsyningsservice a/s
• 5.652.805 DKK
Apr. 2014 - Okt. 2014
pic
Life Treasure vådbassin i Odense

Udgravning af bassin i forurenet jord ved Hvidkærmosen, Odense SV

• Odense Vandselskab A/S
• 5.787.840 DKK
Aug. 2007 til Dec. 2007
pic
Naturgenopretning ved Gyldensteen

Natur genopretning af ca 615 ha landbrugs- og skovbrugsareal ved Gyldensteen Strand

• Aage V. Jensens Naturfond
• 11.661.557 DKK
Jan. 2013 til Dec. 2013
pic
Vådområde - Odense Å og Silke Å

Omfatter genslyngning af Silke Å, som blev rettet ud for cirka 100 år siden for at skaffe billig landbrugsjord.

• Skov & Naturstyrelsen Fyn
• 4.355.565 DKK
Aug. 2010 til Jan. 2011