Udgravning af bassin i forurenet jord ved Hvidkærmosen, Odense SV

  • Grundvandssænkning.
  • Rydning af areal
  • Udgravning af bassin i forurenet jord.
  • Håndtering og bortkørsel af forurenet jord.
  • Etablering af lerrmembran.
  • Etablering af kloak og dræn
  • In-situstøbning af 3 store bygværker.
  • Beplantning i og omkring bassin med hhv. pottede Tagrør, sumpplanter samt Åkander.
  • Udlægning af 15cm. vækstlag i en del af bassin bund for Åkander

Se evt. yderligere information på www.life-treasure.com