Alt kloakarbejde mellem hovedkloakledninger i vej og gulv mod jord i bygninger er autoriseret kloakarbejde

Der er sker hele tiden nyt indenfor kloakområdet med nye krav, metoder og produkter. Og som følge af klimaforandringerne er der ofte brug for bassinledninger, pumpeløsninger eller højvandslukker til skybrudssikring af bygninger mod oversvømmelser fra kloakkerne.

Klimaforandringerne, nye krav og udførelses metoder stiller store krav til de udførende entreprenør. Derfor skal alle autoriseret kloakmester skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem som skal godkendes af Byggeriets kvalitetskontrol hvert andet år. 

I Sikkerhedsstyrelsen autorisationsregister kan man søge og tjekke om en virksomhed har autorisation inden for kloak.

Ifølge forbruger klageloven og Sikkerhedsstyrelsen skal alle virksomheder oplyse deres kunder om hvor kunderne kan henvende sig hvis der opstår et problem, der ikke kan løses i enighed.

TC Anlæg vil altid forsøge at opnå til enighed om et evt. problem. Men såfremt kunden og TC Anlæg ikke kan opnår til enighed kan kunden henvende sig til www.byggerietsankenaevn.dk