TC Anlæg har en stab af højt kvalificerede med-arbejdere, samt en moderne og alsidige maskinpark, som gør det muligt for TC Anlæg at udføre de fleste typer af opgaver indenfor jord-, kloak,- og in-situ beton opgaver.

IBF Betonrør
Taulov Dryport

TC Anlæg har i fagentreprisen udført Jord- og afvandingsarbejde for Fredericia Spildevand & Energi

• Fredericia Spildevand og Energi og Taulov Dryport A/S
• Fagentreprise
• 19.400.000 DKK
aug. 2021 - maj. 2022
Byggemodning Thors Have
Byggemodning, Thorshave - Odense

TC Anlæg har hovedentreprise for udførsel af Jord-, afvandings-, gartner- og belægningsarbejder for Thorshave A/S og VandCenter Syd.

• Thorshave A/S og VandCenter Syd
• Hovedentreprise
• 18.346.000 DKK
apr. 2021 - dec. 2022
Markhaven, Odense
Byggemodning, Markhaven - Odense

TC Anlæg har i hovedentreprisen udført jord-, afvandings-, belægnings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, brolægnings-, kørebaneafmærknings- og gartnerarbejder.

• Odense Kommune, Grundejerforeningen Markhaven, SSL Invest ApS og VandCenter Syd
• Hovedentreprise
• 30.060.000 DKK
okt. 2020 - dec. 2021
Byggemodning Fuglsang
Byggemodning, Fuglsang Vest - Fredericia

TC Anlæg har i fagentreprisen udført Jord-, afvandings-, vejafvandings-, kørebane-, stribe, afmærknings, og belægningsarbejder for Fredericia Kommune of Fredericia Spildevand.

• Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand
• Fagentreprise
• 18.680.000 DKK
jan 2020 - apr. 2021
Bellinge Byggemodning
Byggemodning i Bellinge

TC Anlæg har udført byggemodning på Flintagergårdvej i Bellinge for HusCompagniet og Vandcenter Syd.

• HusCompagniet Kathrine Andersen og Vandcenter Syd Birgitte Porsmose
• Fagentreprise
• 18.320.920 DKK
dec. 2018 til okt. 2019
Højme Bassin
Højme Bassin

TC Anlæg har i storentrepriserne udført Jord-, afvandings- og betonarbejder for Odense Kommune og Vandcenter syd.

• Vandcenter Syd - Birgitte Porsmose
• Storenfreprise
• 31.400.000 DKK
feb. 2018 til dec. 2018
Udgravning til Byggemodning
Erhvervsbyggemodning - Højme

TC Anlæg har i storentrepriserne udført jord-, afvandings- og belægningsarbejder for Odense kommune, samt kloakarbejder for VandCenter Syd.

• Odense Kommune og VandCenter Syd
• Storentreprise
• 24.347.000 DKK
jan 2018 - dec. 2018
Gravemaskiner
Bassin, Skrillinge

TC Anlæg har i fagentreprisen udført Jord-, beton- og afvandingsarbejde for Middelfart Spildevand.

• Middelfart Spildevand
• Fagentreprise
• 17.500.000 DKK
maj 2017 - dec. 2017
pic
Ny kloakledning i Østre Stationsvej

Etablering af nye kloakledninger fra Thomas B. Thriges Gade til Rugårdsvej i Østre Stationsvej

• Vand Center Syd A/S
• 22.986.565 DKK
sept. 2016 til nov. 2017
pic
Betonbunker til cyklotron på OUH

Byggesagen omfatter etablering af in-situ støbt bunker for etablering af ny cyklotron ved OUH, Odense

• OUH - Region Syddanmark
• Hovedentreprise
• 4.400.000 DKK
maj 2016 til dec. 2016
pic
Udvidelse på Sdr. Nærå Renseanlæg

Kapacitetsudvidelse på Sdr. Nærå renseanlæg for FFV Spildevand A/S

• FFV Spildevand
• BBA - entreprisen
• 6.396.000 DKK
marts 2016 til dec. 2016
pic
Kloaksanering i Årslev

Kloaksanering og separering i Årslev for FFV Energi & Miljø A/S

• FFV Energi & Miljø A/S
• Hovedentreprise
• 12.200.000 DKK
jan 2016 til dec. 2016
pic
Ø1600 beton bassinledning, Ollerup

Reducering af overløb ved etablering af ny Ø1600 beton bassinledning og overløbsbygværk.

• Svendborg Spildevand A/S
• Fagentreprise
• 5.374.230 DKK
maj 2016 til okt. 2016
pic
Lukning af Kappelsbjergvej

Ny kloak i Kappelsbjergvej, Jernbanegade, Østergade, Havnegade mf. ved nyt Bycenter i Middelfart

• Middelfart Spildevand A/S
• Hovedentreprise
• 10.614.000 DKK
marts 2015 - nov. 2015
pic
Regnvandsbassin, Hillerød Forsyning

TC Anlæg har udført et in-situ støbt regnvandsbassin for Hillerød Forsyning

• Hillerød Forsyning
• Hovedentreprise
• 6.300.000 DKK
Marts 2015 til Okt. 2015
pic
Forsinkelsesbassin ved Riberdyb

Anlæg- kloak- og betonarbejder ved etablering af forsinkelsesbassin på 5000m3 ved Riberdyb.

• Kolding Spildevand / Blue Kolding
• 12.600.000 DKK
okt. 2014 til april 2015
pic
Afskæring af Hobro Renseanlæg

Etablering af afskærende ledning for Mariagerfjord Vand A/S

• Mariagerfjord Vand
• 6.534.126 DKK
Maj 2014 til Okt. 2014
pic
In-situ bygværker og kloak i Ejlstrup

Udskiftning af kloakledninger i Ejlstrup by, samt etablering af in-situ støbt bassin og pumpestation

• Vand Center Syd A/S
• 16.600.320 DKK
sept 2013 til sept.l 2014
pic
Ejby Mølle Renseanlæg i Odense

TC Anlæg har opført en aktiv slampumpestation under terræn med tilhørende overbygning over terræn.

• VandCenterSyd
• Fagentreprise
• 12.200.000 DKK
nov. 2013 til juli. 2014
pic
Nørre Åby Renseanlæg

Etablering af nyt forbehandlingsanlæg på Nørre Åby Renseanlæg

• Middelfart Spildevand
• Fagentreprise
• 6.964.000 DKK
Mar. 2013 til Maj 2014
pic
Kloak og brugsvand i Hestholm

Spildevandskloakering og ny vandforsyning i Haveforeningen Hestholm

• Haveforeningen Hestholm
• 9.000.000 DKK
Apr. 2013 til Nov. 2013
pic
Udvidelse af regnvandsbassin

Ændring og udvidelse af eksis. åbne regnvandsbassin ved Amaliehaven for Vejle Spildevand A/S

• Vejle Spildevand A/S
• 1.400.000 DKK
april 2013 til juni 2013
pic
Pumpestationer for Vand Center Syd

Fornyelse af pumpestationer ved Munkemanen & Blangstedgårdsvej for Vand Center Syd

• Vand Center Syd
• 5.000.000 DKK
sept. 2012 til marts 2013
pic
Forlægning Holstensvej i Fredericia

Forlægning af Holstensvej i Fredericia blev udført mens veje og jernbane var i drift

• ADP Fredericia Havn
• Hovedentreprise
• 14.985.614 DKK
Mar. 2011 til Dec. 2011
pic
Kloakprojekt - Middelfart Trafikhavn

Kloak og in-situ støbte bygværker ved Middelfart Trafikhavn

• Middelfart Kommune
• 8.958.510 DKK
Nov. 2008 til Apr. 2009