TC Anlæg har hovedentreprise for udførsel af Jord-, afvandings-, gartner- og belægningsarbejder for Thorshave A/S og VandCenter Syd.

Projektet omfatter byggemodning for 9 kommende byggefelter i den vestlige del af Odense. Mellem byggefelterne skal TC Anlæg bl.a. udføre 13.000 m2 GAB og 10.000m2 AB til de kommende veje.

Under asfalten vil der blive leveret og indbygget 4.300 m3 Bundsikring og 3.000 m3 Stabilgrus som vibreres godt på plads for at sikre en god vejopbygning.      

Foruden byggefelterne skal håndteres 10.000 m3 råjord og muld til byggemodningens kommende græsarealer.

Hen over hele byggemodningen skal der sås ca. 34.000 m2 græs fordelt mellem 7.000 m2 græs til plæne og 27.000 m2 som naturgræs. Som en del af gartnerarbejdet skal der også plantes 138 stk. træer.

TC Anlæg har udført 356 lmb. kloakhovedledning i Ø1000 bt. for VandCenter Syd samt 119 lbm pilotrørsboring under Rismarksvej. Rismarksvej har I den forbindelse været skiltet sådan at trafikken er blevet generet mindst muligt. I denne entreprise vil der blive lagt og koblet 1.100 lbm SN8 spildevandsledninger til hovedkloak. Der leveres og monteres 100 stk. brønde.

Til belægningsopgaven skal der lægges 4.100m2 græsarmering, 110m2 fliser og 1.500 lbm granitkantsten.

Af udeinventar skal der leveres og monteres 106 stk. mast- og pullertarmaturer.