TC Anlæg har stor erfaring med udførelses af kom-plicerede anlægs- og brolægningsarbejder når der skal etableres nye byrum inkl. montage af byrumsinventar, samt håndtering af trafikomlægninger i forbindelse med projekterne.

pic
Byrum nord, omdannelse af TBT i Odense

Anlægs- og belægnings arbejdet ifm. omdannelse af TBT i Odense fra trafikeret gade til ny bydel.

• Odense Kommune & Realdania
• Hovedentreprise
• 39.877.284 DKK
April 2016 til Maj 2020
pic
Nyt byrum ved Grønnegade i Odense

Belægnings- og anlægsarbejdet i forbindelse med anlæggelse af ny central beliggende rekreativ plads

• Odense Kommune
• 8.529.491 DKK
Mar. 2012 til Sep. 2012
pic
Syddansk Universitet bygning OU39 i Odense

Jord og kloak arbejde i forbindelse med opførsel af nyt institut for idræt og biomekanik.

• Universitets- og byggestyrelsen
• 10.548.880 DKK
Maj 2011 til Dec. 2012
pic
Plads de Labri er et nyt byrum i Odense

Renovering og forskønnes af byrummet - Plads de Labri i Odense

• Odense Kommune
• Hovedentreprise
• 888.169 DKK
marts 2014 til maj 2014
pic
Nyt Byrum - Centrumpladsen i Svendborg

Belægnings sanering på Torvet og Lille Tov i Svendborg midtby

• Svendborg Kommune
• Hovedentreprise
• 8.500.000 DKK
jan. 2014 til jan 2015
pic
Jordentreprisen Nordlig P. kælder TBT i Odense

28 juni 2014 den 4-sporede Thomas B. Thriges Gade lukket for trafik. Projektet Fra Gade til By kunne begynde

• Odense Kommune og Realdania
• Fagentreprise
• 55.000.000 DKK
juni 2014 til feb. 2016
pic
Landskabsprojekt - Syddansk universitet

Nyt Landskabsprojekt omfatter anlægs- & belægningsarbejde ved Det Tekniske Fakultet på SDU

• Bygningsstyrelsen
• 12.095.819 DKK
maj 2015 til marts 2016
pic
Renovering af udearealerne ved Hasselhøj

Nye belægninger-, opholds- og legearealer samt affaldssystem ved boligbebyggelsen Hasselhøj

• Boligkontoret Fredericia
• Fagentreprise
• 13.224.921 DKK
Feb. 2014 til Maj 2016
pic
Renovering Algade, Middelfart
• Middelfart Kommune, Spildevand og Fjernvarme
• Fagentreprise
• 3.929.630 DKK
april 2019 - november 2019