Anlægs- og belægnings arbejdet ifm. omdannelse af TBT i Odense fra trafikeret gade til ny bydel.

Nærværende opgaven omfatter færdiggørelse i terræn ovenpå parkerings-kælderen i Thomas B. Thriges Gade. Projekt Byrum Nord omfatter, i første omgang, udlægning af lastkompenserende letfyld oven på parkeringskælderen.

Derudover omfatter entreprisen jord, afvandings- og belægnings-, lednings-, belysnings-, inventar og beplantningsarbejder i forbindelse med etablering af det nye byrum som skal skabe en ny bydel i Odense C, som tidligere var en tung trafikeret gade.

Entreprisens omfang:

  • 950 lbm. - Afvandingsledninger i dimensionen < Ø200mm.
  • 95 stk. - Brønde i dimensionen < Ø600mm.
  • 774 lbm. - Linjeafvanding
  • 620 lbm. - Ø80mm. dræn
  • 535 lbm. - Affaldssug udført  i Ø355 HDPE  
  • 2700 m3 - Bundsikringsgrus at lev. og indbyg
  • 11475m2 - Stabilt grus t. 20cm. at lev.og indbyg.
  • 3300m3 - Letfyld t ~ 70cm. at lev. og indbyg.
  • 9508m2 - Belægninger udført i tegl og granit
  • Diverse beplantning og byrums inventar