Nye belægninger-, opholds- og legearealer samt affaldssystem ved boligbebyggelsen Hasselhøj

Boligbebyggelsen Hasselhøj i Fredericia er opført i år 1982. Nærværende fagentreprise omfatter renovering og modernisering af bl.a. udearealer med nye belægninger, nye legearealer, nye parkeringsarealer samt renovering af afvandings- og kloakledninger i terræn.  

Entreprisens omfang:

  • 2750 m2 – sti og pladsbelægning udført i grå fliser 100 x 300 x 60mm.
  • Indbygning af bundsikringsgrus og stabilgrus under nye sti og pladsbelægninger.
  • 1860 lbm. – kantning langs sti og pladser udført med grå fliser.
  • 110 stk. - levering og sæt nye skel- / spulebrønde til alle lejlighederne
  • Levering og udførelse af trapper i terræn udført med betontrin
  • Levering og udførelse af støttemurer udført med beton Danblokke
  • Levering og plantning af buske, bunddække og plantekummer
  • Opsætning af diverse udeinventar / legeplads udstyr.
  • Levering og nedgravning af miljø station