Middelfart Kommune har i 2008 og 2011 renoveret torvet og to strækninger af gågaden i Middelfart, og i 2019 skulle den sidste del renoveres.

Entreprisen omhandlede 180 meter gågade med gågade fliser, chaussesten, ledningsarbejder og inventar.

Arbejdet blev udbudt i fællesskab mellem Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand og Middelfart Fjern-varme.

Udover renovering af Algade omfattede entreprisen også renovering af parkeringspladsen i Søndergade.

Hovedmængder

- 1450 meter trækrør

- 240 meter hovedledning

- 975 m2 Chaussesten i bueforbandt