28 juni 2014 den 4-sporede Thomas B. Thriges Gade lukket for trafik. Projektet Fra Gade til By kunne begynde

Jordentreprisen vedr. anlægsarbejder under den nordlige parkeringskælder under den tidligere Thomas B. Thriges Gade i Odense C.

Arbejder foregår i et område med vanskelige adgangsforhold, eksisterende tæt bebyggelse med stor trafikbelastning som er opretholdt i hele anlægsperioden og sideløbende med mange andre entreprenøraktiviteter i / ved entreprise området.

Entreprisen omfatter i korte træk.

  • Jordhåndtering af 130.000 tons jord (analyser & jordhåndteringsplan) 
  • Håndtering af forurenet jord og øvrig jordarbejde
  • Kælder- og fundamentsudgravning
  • Sekantpælevægge og jordanker
  • Afløb, dræn, regn – og spildevandsledninger
  • Tørholdelse af byggegruben
  • Drift af byggepladsen inkl. fælles arealer