Nyt Landskabsprojekt omfatter anlægs- & belægningsarbejde ved Det Tekniske Fakultet på SDU

Nærværende entreprise omfatter etablering af udearealerne omkring SDU – Nyt Teknisk Fakultet bygning OU42 og bygning OU44. Landskabsprojektet er tegnet af Schønheer A/S  og TC Anlæg A/S har stået for etablering.

Entreprisen omfatter i korte træk:

  • Råjordsregulering og udlægning af muld på kommende græs- og muldbede ~ 6600m2
  • Levering og plantning af træer inkl. forankring ~ 97 stk.
  • Udførelse af in-situ støbte betonbelægning med kostet overflade ~ 1016 m2
  • Udførelse af in-situ støbte sideplinte i hvid beton med glat overfalde ~ 224 lbm.
  • Opsætning af diverse udeinventar hhv. sideplinte, affaldskurve og cykelstativer.
  • Levering og montage af kantafgrænsninger udført som cortenstål
  • Levering og montage af ACO linieafvanding ~ 411 lbm.
  • Indbygning af bundsikring og stabilgrus under nye sti og pladsbelægninger
  • Asfalt belægning ~ 12800m2