TC Anlæg har i fagentreprisen udført Jord- og afvandingsarbejde for Fredericia Spildevand & Energi

Opgaven omfatter etablering af en ny stamvej for området med adgangsvej til nyt lager samt etablering af spilde- og regnvandsledninger inkl. regnvandsbassin.

TC Anlæg har i entreprisen udført egenproduktion af anlægs-, brolægger-, vejopbygnings- og kloakarbejder. Der er udført mere end 1 km betonledninger i Ø1000-1200 hvor af 44 meter Ø1200 udført 3-4 meter u.t.

Der er etableret mere end 20 specialbygværker som hver har en højde mellem 2–7 m.

 

Bortskafning af 6000m3 muldjord for kommende bassin.

 

Under entreprisen har TC Anlæg styret underentreprenører til udførsel af asfalt-, afmærknings-, rydnings- og gartnerarbejder.