TC Anlæg har udført byggemodning på Flintagergårdvej i Bellinge for HusCompagniet og Vandcenter Syd.

Entreprisen har bestået i at etablerer et nyt separatkloakeret ledningsnet for afvanding af ca. 100 grunde, samt tilslutning til eksisterende system. etablering af en ny pumpestation og etablering af et nyt 9.500 m3 regnvandsbassin med membran.

Hovedmængder:

- 1250m       Ø110 PVC

- 1.500m      Ø160-200 Spildevandsledninger - PVC

- 465m         Ø315 mm PVC

- 1.800m      Ø400-600 Betonrør

- 285m         Ø800-1000 Betonrør

- 186m         Ø425-2500 Brønde 

- 11.000m3   Udgravet jord til basin