TC Anlæg har i fagentreprisen udført Jord-, afvandings-, vejafvandings-, kørebane-, stribe, afmærknings, og belægningsarbejder for Fredericia Kommune of Fredericia Spildevand.

Projektet omhandler byggemodning med bl.a. udførsel af stam-, og boligveje for de godt nye 51 boliggrunde i Fredericias vestlige bydel.

Hertil er der i forbindelse med jord og grus arbejdet håndteret ca.19.570 m3 råjord, 21.150 m3 muldjord, 3.170 m3 bundsikringsgrus og 1.820 m3 stabilgrus.

Der er udført fortov med blandt andet Lægning af 470 m2 Butterfly sten

Til stam- og boligveje er der udført ca. 9.880 m2 asfaltarbejde.

Stamvejen udgør 450 lbm vej, mens boligvejene tilsammen udgør 930 lbm.

For Fredericia Spildevand er der etableret et nyt separatkloakeret system bestående i 2.960 lbm. gravitationsledning til regnvand i dimensionerne Ø160-Ø800 og 1.750 lbm. gravitationsledninger til Spildevand i Ø160-Ø200.

Hertil er der etableret ca. 245 brønde i størrelsen Ø315 – Ø1500.

Projektet har også bestået i etablering af 2 regnvandsbassiner.