Natur genopretning af ca 615 ha landbrugs- og skovbrugsareal ved Gyldensteen Strand

Entreprisen omhandler

 • Ca 3600 lbm nye diger
 • 15 stk nyetablerede øer
 • Fjernelse af ca 2000 lbm eks. diger
 • 2 stk pumpestationer inkl. Højvandsklapper
 • Ca 1600 lbm nye adgangsveje
 • Etablering af 244 ha saltvandsfjord
 • Etablering af 114 ha Ferskvandssø

Mængder

 • Ca 130.000 m3 råjord opgraves og indbygges i nye diger.
 • Ca 100.000 m3 råjord at indbygge i nye øer
 • Ca 90.000 m3 afgrave i eks. diger
 • Ca 650 lbm ø250 mm nye
 • Afvandingsledninger
 • Ca 1650 lb m dræn
 • 1 stk automatisk pumpestation til 35/sek
 • 1 stk automatisk pumpestation til 50/sek

Formålet med naturgenopretningen er:

- At sikre og forbedre naturværdier i området
- At give offentligheden mulighed for at opleve det naturgenoprettede område
- At undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandstanden på naturområder.