Omfatter genslyngning af Silke Å, som blev rettet ud for cirka 100 år siden for at skaffe billig landbrugsjord.

Dette medførte at en strækning på to kilometer af Silke Å blev udført med slyng og blev således herefter tre kilometer. 

Ligeledes blev Hågerup Å omlagt med slyng således at strækningen på denne blev nogle hundrede meter længere.

Projektet berørte 20 lodsejer.

Mængder

  • Udgravning af nyt åløb og søer. 46.700m3
  • Græssåning på skråninger & flader 206.000m2
  • Etablering af nye rørledninger i dimensioner Ø160 til Ø400 i alt 1015 m.
  • Terrænregulering af render & grøfter 3000m3
  • Etablering af bro over Hågerup Å og Silke Å.
  • Fjernelse af bjørneklov på en strækning af 4kilometer
  • Montage af overløbsbygværk udført som Ø2000mm. beton brønd.

Formål med entreprisen

Projektet skal give en bedre livsbetingelse for en række dyr- og plantearter i området, samt mindske udledning af kvælstof til Odense Fjord.