TC Anlæg har etableret og udvidet affaldsdeponi for oplag af midlertidig shredderaffald på Odense Nord.

Projektet omfatter udvidelse og etablering af affaldsdeponi for midlertidig oplag af shredder affald på Odense Nord Miljø Center. Anlægget etableres som traditionel affaldsdeponi med primærmembran af polymer og sekunddær membran af ler. Og perkolatopsamlingsystem med tilhørende rørsystem, brønde og pumper.