Klimaprojektet som bl.a. giver mulighed for at regulerer vandet i Omløbsåen ved skybrud.

Vejle Kommune og Vejle Spildevand har begge en væsenlig interesse i at kunne styre vandet i Omløbsåen ved stormflod.

Projektet skal medvirke til at sikre området langs Omløbsåen mod oversvømmelse fra åen, samt sikre at Vejle Spildevand kan aflaste til Omløbsåen.   

Projektet omfatter etablering af et sluse- og pumpebygværk ved Omløbsåen i Vejle midtby.

Sluse- og pumpeanlægget består i hovedtræk af en in-ti støbt sluse med to sluseporte i Omløbsåen, som kan lukkes uafhængigt af hinanden ved hydralik. Samt et in-situ støbt beton bygværk, som indeholder et teknikrum og et pumperum med 5 stk. skaktpumper. Det vil sige at de står i nogle lukkede rørpumper. Pumperne starter en efter en efterhånden som der er brug for at blive pumpet mere vand. 

Pumperne kan pumpe vandet fra Omløbsåen over i Sønderå, når sluserne er lukket. 

Sluse- og pumpebygværket er udført som en in-situ støbt beton konstruktion i en tæt spunset bygge grubbe.

Entreprisen omfang.

  • Udgravning af byggegrubben
  • Levering og ramning af en tæt spunset byggegrubbe
  • Grundvandssænkning og tørholdelse
  • Ramning af betonpæle 
  • In - situ støbt sluse- og pumpebygværk 
  • Stålarbejder hhv. ståltrapper og dæksler mv. til teknik- og pumperum
  • EL, maskin- og bygningsinstallationer i teknik- og pumperum