Etablering af 2 stk. Ø225 råvandledninger fra Vesterskov til Favrdal Vandværk for Provas

Nærværende entreprise omfatter i hovedtræk alle arbejder i forbindelse med udførelse af 2 stk. Ø225 råvandsledninger fra Vesterskoven til Favrdal vandværk en strækning på cirka 7km.

Råvandsledninger skal tillede råvand til Favrdal vandværk fra 3 stk. nye vandboringer i Vesterskov. I forbindelse med etablering af råvandledningerne har TC Anlæg bl.a. skulle krydse 2 stk. eksis. Ø200mm. gasledninger beliggende hhv. i Chr. Xs Vej og Gammel Christiansfeld landevej.

Arbejderne i Vesterskoven er udført i tæt dialog med Naturstyrelsen, således at arbejdet blev udført så skånsomt som muligt overfor eksisterende vegation og med mindst mulige gener for publikum/bruger af Vesterskoven

Entreprise omfang:

  • Etablering af ~ 7 km. trace med 2 stk. Ø225 råvandsledning 
  • Cirka 4,5km.udført som styret underboring
  • Cirka 2,5km. udført ved traditionel opgravning
  • Igravning af cirka 4,8km. fiberrør
  • Igravning af cirka 1,5km. EL-forsyningsledning