I forbindelse med Letbanens indtog i Odense, har TC Anlæg udført nye adgangsveje for SDU.

En ny dobbeltrettet linjeføring for Odense Letbane, fra Odense centrum til det planlagte nye universitetshospital, skal føres igennem Campusvej på SDU (Syddansk Universitet), hvorfor der etableres to nye stationer medperroner ved SDU.

Denne nye linjeføring betyder at Campusvej ved SDU fremover vil være lukket for bilkørsel samt at SDU må ændre logistiske forhold for adgang, cykelparkering, forsyninger og leverancer. Hverken banetrace eller stationer er en del af dette projekt, men SDU ønsker i forbindelse med de nye stationer at etablere nye indgange.

TC Anlægs opgave består derfor i at lave nye indgange og sikre en optimal ny logistik for Syddansk universitets brugere.

Heriblandt skal der etableres en supercykelsti på Campusvej langs det nye letbanetracé.

Gennem TC Anlægs proaktivitet er der sikret, at Bygningsstyrelsens behov for en totalentreprenør med både arkitektfaglige og ingeniørfaglige kompetencer er sikret. Dette blandt andet igennem flere erfaringer som totalentreprenør der også sikrer en stærk styring, samt en optimeret byggeproces.

Byggeriet gennemføres samtidig med at eksisterende campus er i drift, hvor der ved etablering af byggepladsen og gennemførelsen af byggearbejderne er der sikret et godt arbejdsmiljø ligesom nærmiljøet er sikret mest muligt mod byggeriets gener.