Kloaksanering og separering i Årslev for FFV Energi & Miljø A/S

Entreprisen omhandler kloaksanering og separering i Årslev af det eksisterende fællessystem indenfor entreprisegrænsen samt montage af 3 pumpebrønde (bygherreleverancer). 

Kloaksanering er udført i vejene Svendborgvej, Overvejen, Kildegårdsvej, Bystævnet, Gl. Byvej og Kirstinebjergvej.

Under hele kloaksaneringen er der udført vibrationsmålinger og grundet dårlige funderingsforhold har der været udført lokal spunsning og grundvandssænkning.

Dele af kloaksaneringen er udført ved arealer der er kortlagt som forurenet på V1 niveau, hvilket har betydet skræpret krav mht.jordhåndteringen under udførelsen.. 

Derudover er der udført 4 regnvandsbassiner i terræn, hvor de 2 er udført som tætte bassiner med bentonit membran.

Entreprisens omfang:

  • 2.200 lbm spildevandsledninger i dimension Ø200
  • 2.600 lbm regnvandsledninger i dimension Ø200 - Ø700 
  • 75 stk. brønde i dimension Ø600 - Ø1500
  • 70 stikledninger med tilhørende skelbrønde og lodsejer kontakt mht. placering
  • Igravning af 3 stk. pumpebrønde (bygherreleverancer)
  • 1 stk. Ø1500PE i spunsgrube BK.~4,8 meter under terræn
  • 1 stk. Ø1500PE i spunsgrube og grundvandssænkning BK.~ 5,2 meter under terræn
  • 1 stk. Ø800PE ~ BK.~ 3 meter under terræn