Etablering af nye kloakledninger fra Thomas B. Thriges Gade til Rugårdsvej i Østre Stationsvej

Etablering af nye kloakledninger i Østre Stationsvej er en del af de forberedende arbejder med klargøring og klimatilpasning pga. den kommende Letbane i Odense. Nærværende entreprise omfatter kloak- og ledningsomlægninger i Østre Stationsvej fra Thomas B. Thriges Gade til Rugårdsvej. I samme trace som kloakledningen på Østre Stationsvej skal der tillige etableres en Ø400 ledning til "skraldesug" for Odense Renovation 

De nye kloakledninger etableres primært i eksisterende vejareal og cykelsti i Østre Stationsvej. Eftersom Østre Stationsvej er en central trafikvej i Odense centrum skal alt trafik opretholdes i hele udførelses perioden. 

Entreprisen omfang:

~ 820 meter i dimensionen Ø1000 til Ø2000 i dybden fra 5 til 6 mut i Østre Stationsvej
~ 260 meter i dimensioen Ø800 i Rugårdsvej
~ 720 meter stikledninger i dimensioen fra Ø160 til Ø300
~ diverse brønde og 4 stk. bygværker til ovenstående arbejder