TC Anlæg har i fagentreprisen udført Jord-, beton- og afvandingsarbejde for Middelfart Spildevand.

I forbindelse med byggemodning ved Toften i Middelfart Kommune, skulle der etableres en regnvandsledning som blandt andet skulle under Banedanmarks bane frem mod udløbet i et nyt regnvandsbassin.

Grundvandet har ligeledes flere steder været

TC Anlæg har på opgaven haft fagentreprisen med jord, kloak og beton.

Projektet er udført med 430 meters betonledninger i Ø600-Ø1400 hvoraf der er udføre 270 meter Ø1200 dybde 3,4-4,3 u.t og 89 lbm. Ø1400 i dybden 4,4-7,2m u.t.

På store dele af strækningerne er der benyttet linæregravekasse for at kunne nå ned i de projekterede dybder ved samtidig at undgå at fjerne for meget unødvendig jord.

  

I projektet har TC Anlæg styret tunnelering af en 50 meters Ø1400 ledning som skulle ligge 4 m u.t i forbindelse med krydsning af Banedanmarks ledningssystem. I samme forbindelse blev der gravet ud til/og sikret pressegrube og modtagergrube.