Projektering og udførelse af tryksat kloak-transportsystem fra Nr. Broby til Faaborg renseanlæg.

FFV (Faaborg Spildevand A/S) ønskede at centralisere spildevandsrensningen i kommunen, så alt spildevand fra Nørre Broby, Hillerslev og Korinth renseanlæg fremover blev afledt til centralrenseanlægget i Faaborg. På den baggrund udbød FFV projeket "kloaktransportsystem fra Nr. Broby til Faaborg Renseanlæg" i Totalentreprise - udbud.

TC Anlæg vandt Totalentreprisen på projektet med Grundfos og Intego som udførende underentreprenør på hhv. pumper og EL-styring samt (Grontmij) Sweco som rådgiver. Projektet omfatter bl.a. 38 km. kloaktransportledning i PE plastrør i varierende dimensioner fra Ø200PE til Ø560PE. Udført som dobbelt ledning på største delen af traceét som har en længde på cirka 38km. og berørte 68 lodsejer samt krydsning af flere offentlige vejanlæg og §3 områder. Igravning af transportledningerne er udført efter de stedlige forhold hhv. ved almindelig opgravning, styrede underboringer eller som kædegravning. 

Entreprisens omfang:

Planlægning og projektering af projektets gennemførelse og nedenstående oplistet punkter.

  • 38 km. kloak-ledningsanlæg primært udført som dobb. ledning
  • 6 stk. nye in- situ støbte underjordiske pumpestationer
  • 3. in-situ støbte sparebassin med en volume på cirka 3000m3
  • Nedlæg 3 eksis. anlæg hhv. Nørre Broby, Hillerslev og Korinth
  • Myndighedsbehandling.
  • Lodsejerforhandling inkl. indhentning af tilfredshedserklæringer fra lodsejer
  • Foranledige arkæologiske
  • 4 ugers testperiode af hele transportsystemet.
  • Idriftsættelse og indkøring.
  • Aflevering af de samlede anlæg kunne ske efter 4 ugers fejlfri drift