Omfatter opførelse af en nyt byggeafsnit benævnt OU42 - Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet.

Projektet omfatter opførelse af en rektangulær bygning i 3 etager med et bruttoetageareal på 18.600m2
samt en kælder på 1.350m2

Forud for opførelse af det nye byggeafsnit skal TC Anlæg A/S foretage nedbrydning af eksisterende værkstedsbygning og tilhørende vaskeplads samt oprensning af forurenet jord i byggefeltet.

Råhuset er en søjle/bjælke-konstruktion med huldæk samt et antal stabiliserende vægge, alt sammen i præfabrikerede elementer. 

Kældervægge og gulve udføres i in-situstøbt beton og præfabrikerede betonelementer.

En stor del af bygningsfundamentet skal udføres som borede fundamenter i diameter op til Ø1600 i 4 meters dybde. 

Tagkonstruktionen består af ståltrapezplader på ståltværbjælker med store, runde ovenlys.

Foran facadelukningen placeres en facadeskærm i fiberbetonelementer som er gennemhullet med varierede runde udsparinger.