Projektering og udførelse af spildevandsanlæg på Billund Renseanlæg 17 km. transportledning.

Billund Vand A/S ønskede at centralisere spildevandsrensning i kommunen, så spildevandet fra Billund By fremover bliver afledt til renseanlægget i Grindsted. På den baggrund udbød Billund Vand A/S projektet i Totalentreprise.

TC Anlæg vandt Totalentreprisen på projektet. Projektet omfatter blandt andet nedlæggelse af Billund Renseanlæg, etablering af et overdækket in-situ støbt sparrebassin med en volumen på cirka 5.000m3 med 3 skyllebaner, etablering af in-situ støbt tryktårn og en ny underjordisk in-situ støbt pumpestation på Billund renseanlæg. Etablering af 17 km. afskærende kloakledninger fra Billund til Grindsted udført som 2 stk. paralelle Ø400PE  trykgravitations-ledninger. Igravning af transportledningerne er udført efter de stedlige forhold hhv. ved almindelig opgravning eller som styret underboring.

Entreprisen omfang: 

 • Planlægning og projektering og udførelse af nedenstående. 
 • 17 km. dobb. kloakledning i Ø400PE fra Billlund til Grindsted
 • Berørte lodsejer på strækningen 42 stk.
 • Indhentning af tilfredshedserklæringer fra berørte lodsejer
 • Grundvandsænkning på Billund Renseanlæg og langs kloaktrace
 • Krydsning af flere offentlige vejanlæg og §3 områder
 • In-situ støbt sparrebassin med en volume på 5000m3 med 3 skyllebaner
 • In-situ støbt pumpestation og tryktårn
 • Nedbryd eksis. spildevandsanlæg på Billund Renseanlæg.
 • Fjern "døde" ledninger i jorden på Billund Renseanlæg
 • Idriftsættelse og indkøring af anlæg