Udvidelse af genbrugspladsen samt etablering af ny administration-, lager og garagebygning.

Nærværende entreprise omfatter en bygge- og anlægsopgave i forbindelse med etablering af en ny genbrugsplads og etablering af ny administration- lager- og garagebygning beliggende på samme lokalitet hvor Kerteminde Genbrugsplads ligger idag.

Genbrugspladsen er beliggende på et tidligere afdækket deponi hvilket betyder at de de 3 nye bygninger skal pælefunderes.

Hovedentreprisen omfatter i korte træk:

  • Anlægs-, jord- og kloakarbejder
  • 12.000m2 nye vej- og belægningsarbejder
  • In-situ støbning af fundamenter og selvbærende terrændæk
  • Nedramning af 104 stk. funderingspæle
  • Montage af dæk- og vægselementer
  • Montage af L-elemeter
  • EL, VVS og ventilationsarbejder
  • Malerarbejde