Belægnings- og anlægsarbejdet i forbindelse med anlæggelse af ny central beliggende rekreativ plads

Nærværende entreprise omfatter anlægs- og belægningsarbejder ovenpå p-kælderdæk i Grønnegade. Væsentlige dele i projektet består af specialdesignede bygningsdele, der er udviklet og som er produceret til nærværende entreprise. Dette har medført en høj grad af koordinering og detailplanlægning af arbejderne i samråd med rådgivere og bygherre. 

Entreprisens omfang: 

  • Kloak og afvandingsarbejder
  • Bundsikring og skærvebærelag
  • Brolægning, klinker
  • Asfaltarbejder
  • Opsætning af specialdesignet byrumsinventar
  • Konstruktion af specialstøbte byrumsmøbler med egetræsdæk
  • Springvand
  • Etablering af Danmarks første interaktive belysningsanlæg
  • Gartnerarbejde
  • Opsætning af stålkanter / kantsten