Jord og kloak arbejde i forbindelse med opførsel af nyt institut for idræt og biomekanik.

Anmeldelse, jordhåndtering og bortkørsel af jord i forbindelse med byggeriet.

Gartnerentreprisen med mange specielle løsninger bl.a. frit stående spuns, stålkanter som niveautrapper i store buer med gummibelægninger i 8 forskellige farver, samt runde forhøjninger / bløde bakker. Alle stålbuer og bakker er etableret og valset på baggrund af GPS afsætning udført af TC Anlæg A/S.

Opsætning specielt designet udeinventar, f.eks. cykelskurer og voliere i stål.

Etablering af sidde- og trappetrin af store granitelementer.

Diverse plante arbejder inkl. drift og vedligehold i garantiåret. 

Mængder:

 • 15000 tons råjord bortkørsel.
 • Ø1600 volumeledning  60 lbm.
 • Ø110-300mm. pvc kloak / afvanding ~ 1000 lbm.
 • Ø1500 og Ø2500mm. beton pumpebrønd inkl. pumper og styring til hhv. spilde- og regnvand
 • Ø280 PE trykledning udført som styret boring 180 lbm.
 • 440 lbm. ACO rende langs bygningsfacader
 • 80 lbm. ACO rende i terræn i radius 48.
 • 110 lbm. spunsvæg med afdækning
 • 420 lbm. valset stålkanter i buer og niveauspring
 • 3500m2 Belægningsopbygning
 • 1200m2 gummibelægning
 • 2300m2 asfalt