Renovering og forskønnes af byrummet - Plads de Labri i Odense

Efter forskønnelsen fremstår Plads de Labri som et nyt og anderledes byrum i Odense

Entreprisen omfatter:

  • Rydning
  • Afvandingsarbejder
  • Jord- og anlægsarbejder
  • Belægnings og asfaltarbejder
  • Diverse udeinventar