Belægnings sanering på Torvet og Lille Tov i Svendborg midtby

Projektet omfatter i hovedtræk belægnings sanering af cirka 4000m2 med eksisterende brosten omkranset af en bred bred zone af ny granitbelægning.

Herud over er der etableret ny belysning og nyt ude inventar på Centrumpladsen. Derud over er der monteret et speciel fremstillet bronze kar med indbygget springvand og en skulptur i midten i det sydlige hjørne af Torvet mod Torvestræde. 

Endvidere er der etableret et in-situ støbt underjordisk volumebassin til håndtering af regnvand.

Entreprisens omfang:

  • Opbrydning eksis. belægning - 4000m2
  • Afgravning af råjord  2000m3 og indbygning af 4000m2 Geonet
  • Indbygning af 1800m3 bundsikrings grus  og 800 m3 stabilgrus
  • Sætning af 2000m2 brosten / chaussesten og 1800m2 granitbelægning
  • Sætning af 375 lbm. stålkanter samt 140 lbm. taktile ledelinjer
  • Etablering af 600 lbm. fælles ledninger i dimensionen fra ø110 til ø800
  • Levering og opsætning af div. byrumsinventar og nyt springvand
  • Indbygning af stratacell system under 18 stk. træer incl. dræn 
  • Rundt om det det speciel fremstillet bronze kar med en skulptur i midten er der indbygget 27 dyser som er boret ned i brostene, samt et underjordisk teknikrum