Kloak og in-situ støbte bygværker ved Middelfart Trafikhavn

  • Grundvandsænkning
  • Spuns mod Lillebælt
  • In-situ støbt bygværk for pumpestation
  • In-situ støbt bygværk for overløbsbygværk
  • Udstøbningen er under hele processen overvåget med hensyn til temperatur, fugt, mm.
  • Kloakarbejder
  • Flytning & indbygning af forurenet jord
  • Dykkerarbejder ved hulskæring i spuns
  • Smedearbejde i bygværker