Forlægning af Holstensvej i Fredericia blev udført mens veje og jernbane var i drift

Forlægning af Holstensvej er en del af Fredericia Havn ADP planstategi og blev gennemført i samarbejde med Fredericia Kommune som vejmyndighed på Holstensvej og Strandvejen, samt Banedanamrk som infrastrukturforvalter på rangerspor som skulle forsynes med en ny jernbaneoverkørsel pga. forlægningen af Holstensvej.

Entrepriseopgaven med forlægning af Holstensvej i Fredericia var en alt-i-en opgave.
Jord, afvanding- , in-situ beton, bundsikring-, stablitgrus-, asfalt-, og brolægning.

En væsentlig udfordring i opgaven var at veje, jernbane og eksis. hovedkloak Ø1200 beton ledning skulle omlægges / ombygges mens normal i drift blev opretholdt i udførelsesfasen.

Entreprisen omfang:

  • Etablering af nye cykelstier og flisefortov langs Standvejen og Holstensvej.
  • Ny jernbaneoverkørsel, type Stelfondo på Holstensvej
  • Ombygning af eksis. betontrug langs Standvejen
  • Ny vandløbstunnel ved Ullerup Bæk / Holstensvej
  • Omlægning af eksis. Ø1200 betonledning i drift til Ø1200PE
  • Letklinkerfundering / grundforstærkning med Leca i vejkasse opbygning.
  • Nyt signalreguleret kryds Holstensvej / Centerhavnsvej
  • Grundvandssænkning