Fornyelse af pumpestationer ved Munkemanen & Blangstedgårdsvej for Vand Center Syd

Nærværende entreprise omfatter fornyelse af 2 eksisterende pumperstationer beliggende hhv. Munkemanen og Blangstedgårdsvej i Odense.

Ved Munkemanen er der udført omlægninger af eksis. ledninger og etableret en ny 9 meter dyb pumpesump og en underjordisk pumpestation som blev udført i en tæt spunset byggegrubbe. (nærværende foto)

Ved Blangstedgårdsvej er der foretaget nedrivning af 1 stk. eksisterende overjordisk pumpehus som blev erstattet med en ny in-situ støbt underjordisk pumpestation.

I Olfert Fischers Vej og frem til den ny pumpestation ved Blangstedgårdsvej er der udført 500 lbm. retningsstyret underboring hhv. 400lbm. Ø400PE i vejareal og 100 lbm. Ø400PE gennem Fredsskov

Entreprisens omfang:

  • Omlægning af eksis. kloak mv. i rådet ved Munkemanen for at kunne etablere ny Ø3,0m. sugebrønd i 9 meters dybde.
  • Etablering af midlertidig tæt spunsgrubbe for etablering af ny underjordisk in-situ støbt pumpestation og etablering af ny sugebrønd
  • Nedbrydning af eksis. pumpehus ved Blangstedgårdsvej
  • Etablering af midlertidig spunsgrubbe for etablering af ny underjordisk in-situ støbt pumpestation ved Blangstedgårdsvej.
  • I Olfert Fischers Vej og frem til den ny pumpestation ved Blangstedgårdsvej er der udført 500 lbm. retningsstyret underboring hhv. 400lbm. Ø400PE i vejareal og 100 lbm. Ø400PE gennem Fredsskov