Ændring og udvidelse af eksis. åbne regnvandsbassin ved Amaliehaven for Vejle Spildevand A/S

TC Anlæg har udført anlægsarbejderne i forbindelse med ændring og udvidelse af eksis. regnvandsbassin ved Amaliehaven i Børkop for Vejle Spildevand A/S. 

I forbindelse med projektet er der udført omlægning og etablering af tilhørende ind- og udløbsledninger til bassin samt ny adgangsvej.

Entreprisen omfang:

  • Rydning af udvidelses området for beplantning mv.
  • Grundvandssænking i dialog med Banedanmark pga. nærved liggende jernbane.
  • Udgravning og håndtering af 3500m3 jord
  • 60 lbm. HOBAS rør i dimensionen fra Ø1100 til Ø1200 i dybden fra 1½ til 5 meter.
  • 10 stk.brønde i dimensionen fra Ø425 til Ø2000 i dybden fra 1½ til 5 meter
  • Etablering af udløb i Skærup Å
  • Reetablering og græssåning af berørte arealer ialt 7500 m2