Spildevandskloakering og ny vandforsyning i Haveforeningen Hestholm

Anlægsarbejdet omfatter spildevandskloakering og ny vandforsyning til haveforeningens 294 haveparceller samt et fælleshus.

Afløbsarbejderne i terræn er udført som trykledninger og gravitation og udført hhv. som styret boring og ved almindelig opgravning.

Der er etableret cirka 6500 lbm.ny vandinstallation i terræn inkl. tilhørende målebrønde og stophaner, samt fremføring af stikledninger til skel ved alle haveparceller og fælleshus.

Entreprise omfang:

  • Spildevandskloakering og ny vandforsyning til 294 stk. haveparaceller og 1 fælleshus
  • Etablering af 8.000 lbm. kloak udført som hhv. trykledning og gravitation
  • Krydsning af 2 stk. eksis. Ø300 eternit råvandsledninger i 3 meters dybde 
  • Etablering og idriftsættelse af kloak-pumpestation inkl. tilhørende styring.
  • Tilslutning af nyt afløbssystem til eksisterende offentlige kloaksystem
  • Etablering af 6.500 lbm. ny brugsvandsledning inkl. stikledning til 294 stk. have paraceller og 1 fælleshus