Etablering af nyt forbehandlingsanlæg på Nørre Åby Renseanlæg

Entreprise omfang:

  • Koordinering og styring af underentreprenør hhv. Tømrer, Maler og VVS 
  • Nedbrydning eksis. bygning
  • Grundvandssænkning og udgravning for nyt forbehandlingsanlæg og sandfangsbygværk 
  • Opførelse af ny in-situ støbt ristebygning, bestående af in-situ støbt kælder, vægge og mellemdæk med et grundplan på 250 m2
  • Topddæk udført som elementdæk 
  • Opførelse af nyt in-situ støbt sandfang, med et grundplan på 75 m2 
  • Komplet VVS installation
  • Omkobling og tilsltning af ny Ø630 PE ledning til eksis. renseanlæg mens normal drift blev opretholdt.