Udskiftning af kloakledninger i Ejlstrup by, samt etablering af in-situ støbt bassin og pumpestation

Nærværende entreprise omfatter etablering / udskiftning af 2,2 km. kloakledninger i dimension fra Ø500Bt. til Ø1200Bt. og cirka 1000 meter ledninger og stikledninger i dimensionen < Ø500, samt etablering af et underjordsik in-situ støbt kombineret regnvandsbassin og pumpestation samt et mindre underjordsik in-situ støbt bygværk. 

Projektet skal medvirke til at forbedre kloaknettet i Ejlstrup By og øge kloaknettes kapacitet i området.

I forbindelse med projektet er der 47 lodsejer som er blevet omkoblet til det nye kloaknet i Ejlstrup.

Gennem hel anlægsperioden har der pågået grundvandssænkning og opretholdelse af eksisterende kloakanlæg og pumpestations funktion.

Entreprisen omfang:

  • Grundvandssænkning og interimsforanstaltninger
  • 2,2 km. kloakledninger i dimension fra Ø500Bt. til Ø1200Bt
  • Cirka 1000 meter ledninger og stikledninger i dimensionen < Ø500
  • 47 stk. lodsejer er omkoblet / tilsluttet nyt kloaksystem
  • Indhentning af tilfredhedserklæringer fra berørte lodsejer 
  • Udstøbning af 1000m3 beton og håndtering af 120 tons armering til in-situ støbte underjordiske bygværker.