Etablering af afskærende ledning for Mariagerfjord Vand A/S

For Mariagerfjord vand har TC Anlæg udført gravitationsentreprisen i forbindelse med afskæring af Hobro Renseanlæg til Mariagerfjord Renseanlæg i Hadsund.

Efterforudgående prækvalifikation og licitation blev opgaven tildelt TC Anlæg efter tildelingskriterierne: (max point 10.00) - pris: 50% - beskrivelse i håndtering af opgaven: 35% - bemanding: 15% - TC Anlæg fik en samlet score på 9.50 point.

I forbindelse med entreprisen udførelse fortog TC Anlæg krydsning af en Ø220mm. PE gasledning. Dybden på gasledningen var cirka 1,6meter under terræn og TC Anlæg skulle krydse gasledningen i 9 meter under terræn. Krydsningen blev udført i åben udgravning og gasledningen var i denne forbindelse ophængt i en midlertidig jernkonstruktion

Entreprisen omfang:

  • Etablering af 1,700 lbm. Ø700 glasfiberledning med tilhørende brønde
  • Udført i varierende dybde fra 2 m.u.t til 9,8 m.u.t.
  • Mere end 3/4 del af ledningen er dybdere end 7 m.u.t.
  • Ledningen er lagt med 2 til 3 promilles fald.
  • Etablering af omkørsel ifb. med krydsning af 3 stk.vejanlæg