TC Anlæg har udført et in-situ støbt regnvandsbassin for Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning ønskede at nedlægge et af sine tre åbne regnvandsbassiner ved Søengen for at forbedre miljøet. 

På den baggrund udbød Hillerød Forsyning projketet - etablering af nyt underjordisk regnbassin i Nøddebo

Hovedentreprisens omfang:

  • Grundvandsænkning
  • Omlægning af eksis. ledninger mens driften blev opretholdt.
  • Spusning og udgravning af 10 meter dyb byggegruppe i forurenet jord
  • In-situ støbning af 80CM. tyk bundplade i 2 niveauer.
  • In-situ støbning af beton vægge ensidigt mod spuns
  • Montage og udstøbning af filigrandæk
  • Lev. og montering af flydetrappe for adgang i bassin
  • Lev. og montering af vakuum skyllesystem
  • Lev. og montage af teknikhus 
  • Omkobling og idriftsættelse.