Ny kloak i Kappelsbjergvej, Jernbanegade, Østergade, Havnegade mf. ved nyt Bycenter i Middelfart

Ny hovedkloak i den ældre bydel af Middelfart By, udført med GRP rør, samt nyt udløbsbygværk i Lillebælt forenden af ny mole.

Arbejdet er udført i, lineært gravesystem med en gravedybder nedtil 7,5 mut.

Etablering og tilslutning af nye stikledninger til 48 stk. ejendomme / butikker inkl. koordinering og kontakt med beboer og butikindhaver mht. udførelsestidspunkt således at adgangs gener blev begrænset mest muligt for de handlende og lodsejerne.  

Entreprisen omfang:

  • 940m i dimensionen fra Ø1600 GRP til Ø700 GRP
  • Brønde på hovedledning udført i GRP 
  • Olie udskiller lameludskiller Ø2000 25 / 60 – 600 L/sek.
  • Ø3000 sandfang til 20.000 liter sandfang 75 / 150 / 1500 
  • Etablering af in-situ støbt beton bygværk i vejareal, tæt beliggende ved eksis. bebyggelse fra 1800 tallet. Udført i afstivet grubbe 5 meter under terræn.
  • Håndtering og bortkørsel af 8700 tons. jord
  • In-situ støbt udløbsbygværk i Lillebælt, udført i tæt spunset grube.
  • Etablering af ny mole i Lillebælt "beklædt" med 900m3 sten glacce